In Senegal, de kracht van de federatie

De vrouwenfederatie van Toubacouta, die de vrouwenverenigingen van verschillende dorpen groepeert, is een politieke actor geworden die rechtstreeks met de gemeentelijke overheid kan onderhandelen om de rechten van de vrouwen te doen gelden.

In Senegal promoot Solidagro een aanpak gebaseerd op het recht op voedsel, veeleer dan zich te richten op de pure voedselbehoefte van de bevolking.  Enkele jaren geleden hebben de partners van Solidagro de oprichting ondersteund van de Federatie van de vrouwen van Toubacouta.  Deze Federatie is er gekomen als gevolg van de acties van de vrouwen zelf, en van een goed begrip van de institutionele context, de cultuur en de economie van de regio.

 

“Elke dag werk ik in onze groentetuin en ik heb meer energie dan ooit.  Chemische onkruidverdelging is hier onbestaand.  Ik zie dat de grond rijker en rijker wordt, en ik heb geleerd dat deze manier van werken ook de voedingswaarde van de landbouwgewassen die wij telen, verhoogt.  Het groepswerk in onze groentetuin heeft mijn leven veranderd.  Ik ben er niet alleen, iedereen vertelt verhalen en wij lachen elke dag.  Samen werken is beter, eenheid maakt macht! En dat alles in een mooie, groene omgeving.  Dat is goed voor de gezondheid van iedereen.”

Lucie, gangmaker van de verandering volgens Solidagro, is voorzitster van een van de groepen die deel uitmaken van de Federatie.  Na een grote regionale campagne over de grondeigendom van vrouwen, heeft Lucie, samen met 45 andere vrouwen, 3,5 ha grond verworven.

Door deel uit te maken van een groep, en vooral van een Federatie, is het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van de vrouwen gegroeid.  De vrouwen verenigen zich in verschillende dorpen en ontdekken de macht van het getal.

 

De Federatie ontvangt van de partners van Solidagro organisatie- en institutionele steun en heeft op deze manier de diensten aan de leden kunnen structureren.  De diensten zijn veelvoudig, en laten de vrouwenverenigingen van de verschillende dorpen toe om zich administratief en financieel te organiseren, op basis van goed bestuur, om toegang te krijgen tot gronden, om hun oogst van kwaliteitsvolle voedingsmiddelen te verhogen, om de voeding van hun families te verbeteren, om hun werk te verlichten en hun kinderen naar school te laten gaan.

 

In Toubacouta is de gemeente een medestander geworden en heeft ze de ontwikkeling van de Federatie ondersteund.  Zij heeft verschillende gronden toegewezen aan de verenigingen van de vrouwen van de gemeente en heeft al veel sensibiliseringsactiviteiten van de vrouwen ondersteund. Met 2.300 leden op een bevolking van 40.000 (kinderen inbegrepen) is de Federatie een politieke actor van belang geworden, die kan onderhandelen met de gemeentelijke overheid teneinde méér voor de vrouwen te bekomen.  De gemeente Toubacouta is een voorbeeld geworden in de regio, en de partners van Solidagro hebben activiteiten georganiseerd samen met de andere gemeenten om een uitwisseling van goede praktijken te bevorderen van de ene gemeente naar de andere.

Bookmark the permalink.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *