RECOPE en kinderparlementen in DR Congo

Kinderen en jongeren – de rechthebbenden – nemen de verantwoordelijkheid om de gemeenschap bewust te maken van hun rechten en verwerven de capaciteiten om deze op te eisen bij de lokale autoriteiten.

Dag van het Afrikaanse Kind

Jaarlijks organiseert KIYO, in samenwerking met haar lokale partner AVREO, op 16 juni de herdenking van de Internationale Dag van het Afrikaanse Kind. Het is een evenement dat wordt gekenmerkt door een sfeer van educatieve liedjes, theater en gedichten die door de kinderen worden gepresenteerd.

De leden van de kinderparlementen spreken zich uit via de pers en voor de vertegenwoordiger van het Congolese staatshoofd en roepen op tot de uitvoering van wetten die bijdragen tot de eerbiediging van de rechten van het kind in de DRC. Het “Kinderparlement” is een gemeenschapsstructuur die bestaat uit 10 kinderen die zich inzetten voor hun bescherming en die van andere kinderen. Deze structuur is opgezet door AVREO in samenwerking met de provincieafdeling “Gender, Gezin en Kinderen”. AVREO versterkt de technische en operationele capaciteiten van de kinderparlementen door middel van verschillende opleidingen en materiële ondersteuning bij de uitvoering van hun activiteiten. 

 

Hier is een uittreksel van een toespraak van een kind:

“Het kind moet speciale bescherming genieten tegen elke vorm van bedreiging die zijn lichamelijke en morele gezondheid ernstig in gevaar kan brengen of zijn gevoel van oordeelsvorming en verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving kan aantasten. Het is op grond van dit ideaal dat ik, Jean-Marie, als vertegenwoordiger van het Kindercomité, de Congolese staat oproep om een einde te maken aan het feit dat kinderen nog steeds van school worden gehaald en meisjes in de prostitutie worden geduwd om in hun behoeften te voorzien.”

De autoriteiten hebben vervolgens de mogelijkheid om op deze verzoeken te reageren en beloven vaak hun uiterste best te doen om aan alle eisen tegemoet te komen.

 

Beleidsbeïnvloeding bij de lokale autoriteiten

Daarnaast ondersteunen KIYO en AVREO RECOPE bij het ontwikkelen van actieplannen voor hun beleidsbeïnvloedings- en sensibiliseringsactiviteiten met de lokale autoriteiten om de zorg voor kwetsbare kinderen in de gemeenschap te waarborgen. De RECOPE’s (Community Child Protection Networks) zijn gemeenschapsstructuren die bestaan uit 25 leden met verschillende achtergronden die zich inzetten voor de bescherming van kinderen. Deze structuren zijn ook opgezet door AVREO, dit keer met de provincieafdeling Sociale Zaken. De RECOPE’s begeleiden de kinderparlementen om duurzame en op de gemeenschap gebaseerde oplossingen te vinden voor de problemen waarmee de kinderen worden geconfronteerd. 

 

Zo kunnen de RECOPE’s de plaatselijke autoriteiten helpen bij het mobiliseren van de leiders van de gewapende groepen en de verantwoordelijken van de mijngroeven en de sekshandelshuizen om de kinderen vrij te laten. En het werkt, sommige kinderen worden zo vrijgelaten.

Een ander, meer specifiek voorbeeld is de voorlopige hechtenis van jonge jongens (tussen 13 en 14 jaar). Ze werden verdacht van diefstal en er bestonden plannen om ze over te brengen naar een gevangenis zonder kindercellen. Dankzij de beleidsbeïnvloeding van AVREO en leden van RECOPE en het Kinderparlement werden de kinderen vrijgelaten. Om hun reïntegratie in hun gemeenschap te vergemakkelijken, hebben deze zelfde actoren de gemeenschappen bewust gemaakt van de noodzaak van reïntegratie van deze jongeren en ook de jongeren gesensibiliseerd door hen te helpen bij gedragsveranderingen en een positieve houding aan te nemen om hun reïntegratie te bevorderen.

Bookmark the permalink.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *