Welkom

Viva Salud, KIYO en Solidagro werken sinds 2017 en tot eind 2021 samen in het kader van een gemeenschappelijk programma dat meegefinancierd wordt door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is in dit kader dat we onze visie op de rechtenbenadering willen voorstellen. Aan de hand van zeer concrete verhalen van de voorbije jaren willen we illustreren wat de essentie van de rechtenbenadering voor ons betekent.

 

Op deze website ontdek je in maar liefst 60 verhalen wat we bedoelen met de “rechtenbenadering”. We hebben de verhalen geordend volgens de pijlers waarop de rechtenbenadering gebouwd is, volgens de transversale thema’s die voor ons belangrijk zijn, gender en milieu,  volgens de organisaties en hun expertise: Viva Salud en het recht op gezondheid, KIYO en de kinderrechten en Solidagro en het recht op voedsel. Tot slot kan je de verhalen ook terugvinden per landen waar  we deze rechtenbenadering met onze partnerorganisaties toepassen: België, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Burundi, Cuba, DR Congo, Filipijnen, Mali, Marokko, Palestina of Senegal.

 

De teksten en video’s op deze website zijn afkomstig van de 3 organisaties. Vrijwilligers zorgden voor de vertalingen en het grootste deel van de ondertiteling van de video’s. Enerzijds om de kosten te drukken, ten voordele van het eigenlijke werk dat we verrichten in het kader van de rechtenbenadering, anderzijds omdat wij het geluk hebben te kunnen rekenen op een groot netwerk van sympathisanten, die altijd klaar staan om ons te helpen. Wij willen daarom graag onze bijzondere dank uitspreken aan Bert, Claire, Héléna, Kim, Laurie, Manuela, Marieke, Marjorie, Mathilde, Mike, Paul, Pauline, Riet, Thomas, Tom en Yanna.

 

Voor vragen of meer info kan je terecht bij Fanny Polet: fanny@vivasalud.be.

 

Veel leesplezier!

Comments are closed.