Welkom

Van 2017 tot 2021 werkten Viva Salud, KIYO en Solidagro samen in het kader van een gemeenschappelijk programma dat meegefinancierd wordt door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Binnen dit kader werd gewerkt aan een visie op de rechtenbenadering die hier wordt voorgesteld. Aan de hand van zeer concrete verhalen wordt geïllustreerd wat de essentie van de rechtenbenadering betekent voor de drie organisaties.

Op deze website ontdek je in maar liefst 60 verhalen wat bedoeld wordt met de “rechtenbenadering”. De verhalen ziijn geordend volgens de pijlers waarop de rechtenbenadering gebouwd is, volgens de transversale thema’s die voor de 3 ngo’s belangrijk zijn, gender en milieu,  volgens de organisaties en hun expertise: Viva Salud en het recht op gezondheid, KIYO en de kinderrechten en Solidagro en het recht op voedsel. Tot slot kan je de verhalen ook terugvinden per landen waar  deze rechtenbenadering met de partnerorganisaties werd en wordt toegepast: België, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Burundi, Cuba, DR Congo, Filipijnen, Mali, Marokko, Palestina of Senegal.

De teksten en video’s op deze website zijn afkomstig van de 3 organisaties. Vrijwilligers zorgden voor de vertalingen en het grootste deel van de ondertiteling van de video’s. Enerzijds om de kosten te drukken, ten voordele van het eigenlijke werk dat we verrichten in het kader van de rechtenbenadering, anderzijds omdat wij het geluk hebben te kunnen rekenen op een groot netwerk van sympathisanten, die altijd klaar staan om ons te helpen. Wij willen daarom graag onze bijzondere dank uitspreken aan Bert, Claire, Héléna, Kim, Laurie, Manuela, Marieke, Marjorie, Mathilde, Mike, Paul, Pauline, Riet, Thomas, Tom en Yanna.

Voor vragen of meer info kan je terecht bij Fanny Polet: fanny@vivasalud.be.

Veel leesplezier!

Comments are closed.