Inès, changemaker onder Palestijnse jongeren

Inès getuigenis laat zien hoe belangrijk het is voor Palestijnse jongeren om een actieve rol te spelen voor verandering, om betrokken te raken bij een beweging en om erkend te worden binnen de sociale beweging.

Mijn naam is Inès en ik ben 19 jaar oud. Ik ben student aan de Birzeit Universiteit voor Economie en ik ben ook lid van een studentenbeweging aan mijn universiteit.

 

Ik kom uit een geëngageerde familie. Mijn grote zus Lama bijvoorbeeld is actief bij “Radio No Frequency” die satirische radiopolitiek maakt over Palestina. Ze was al verschillende keren in Europa, ook in België, om het Europese publiek bewust te maken van de realiteit van de bezetting. Met haar als voorbeeld heb ik besloten me te engageren en me in te zetten voor de nationale bevrijding.

 

Ik heb verschillende trainingen gevolgd en deelgenomen aan verschillende vrijwilligersactiviteiten die de ngo Bisan organiseerde. Ik heb geleerd hoe ik me beter kan uitdrukken voor een publiek, hoe ik vergaderingen organiseer, hoe ik de problemen waar jongeren in mijn directe omgeving mee te maken hebben in kaart kan brengen en hoe ik ze kan mobiliseren om oplossingen te vinden.

 

In november 2018 nodigde Yasmine van Bisan mij uit om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de People’s Health Movement in Dakha, Bangladesh. Dat was een geweldige kans voor een jonge studente als ik, maar het maakte me ook trots op mezelf.

 

Yasmine vroeg me een workshop te geven over de gezondheidstoestand van Palestijnse politieke gevangenen. Dit onderwerp is belangrijk voor mij omdat ik veel jonge mensen ken die in administratieve detentie worden vastgehouden, sommigen van hen al jaren. Tijdens de workshop besefte ik dat veel mensen solidair zijn met Palestina en willen weten hoe ze ons recht op zelfbeschikking van bij hen kunnen steunen.

 

Uiteindelijk heeft mijn engagement in mijn beweging en mijn presentatie in Dakha me doen beseffen dat we als jonge mensen een enorm potentieel hebben om verandering te brengen in Palestina. Ik voel me er helemaal klaar voo

Palestina: strijd voor een ziekteverzekering voor iedereen

De gezondheidssituatie van Palestijnen lijdt zwaar onder de Israëlische militaire bezetting. Toch zijn er ook keuzes die de Palestijnse Autoriteit zelf kan maken om het gezondheidssysteem te verbeteren.

Afhankelijk van Israëlische gezondheidszorg

De toegang tot gezondheidsdiensten beperkt door problemen aan checkpoints of is de bouw van ziekenhuizen in bepaalde regio’s verboden. Ook de toegang tot essentiële geneesmiddelen en medische apparatuur is beperkt omdat Israël de import bemoeilijkt of tegenhoudt.

 

Veel Palestijnen zijn daarom afhankelijk van Israëlische gezondheidszorg voor sommige behandelingen, maar krijgen niet altijd de nodige reisvergunning. In Gaza weigerde Israël 39% van de aanvragen in 2018, op de Westelijke Jordaanoever was dat 18%.

 

Nationale enquête

Toch zijn er ook keuzes die de Palestijnse Autoriteit zelf kan maken om het gezondheidssysteem te verbeteren. Daarom organiseerden de Palestijnse partners van Viva Salud in 2019 een brede bevraging over de nationale ziekteverzekering om na te gaan of die beantwoordt aan internationale standaarden en in welke mate Palestijnen er baat bij hebben en tevreden zijn over de publieke gezondheidszorg.

 

Bisan, die jongerenbewegingen ondersteunt, nam actief deel aan de bevraging. Ze organiseerden een discussie in focusgroepen met jongeren in vijf steden over hun kennis van de nationale ziekteverzekering en de kwaliteit,  van gezondheidspersoneel en -diensten, de toegankelijkheid van gezondheidszorg (bereikbaarheid, prijs, andere obstakels…), de beschikbaarheid, van basisdiensten, geneesmiddelen, en over thema’s zoals vertrouwelijkheid en veiligheid van de gezondheidszorg.

 

Werken aan toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke gezondheidszorg

Uit de resultaten van de enquête blijkt onder meer dat 60% van de Palestijnen een nationale ziekteverzekering hebben maar de helft van hen die niet zullen verlengen wegens te duur. Meer dan de helft van de Palestijnen met zo’n een nationale ziekteverzekering gaat naar privéziekenhuizen en driekwart naar privédokters, ook al zijn die duurder. Dat toont dat er nog werk aan de winkel is om de toegankelijkheid en kwaliteit van publieke gezondheidszorg te verbeteren.

Strijden tegen de verdeeldheid die de bezetting organiseert

Het Palestijnse volk leeft al tientallen jaren onder Israëlische bezetting. Het apartheidsbeleid van Israël heeft een grote invloed op de Palestijnse sociale beweging en heeft geleid tot een heftige politieke, sociale, geografische en religieuze verdeeldheid binnen deze beweging. Het Palestijnse volk heeft nu meer dan ooit nood aan eenheid om te strijden voor het eerbiedigen van zijn recht op zelfbeschikking. 

Toegang tot gezondheidszorg, overal en voor iedereen

In 2019 besloot het Jongerennetwerk voor het Recht op Gezondheid al zijn leden te mobiliseren op de Internationale Jeugddag. Ze gingen in groep naar drie check-points met de eis dat de toegang tot gezondheidszorg voor alle Palestijnen gerespecteerd wordt. Voor de Palestijnen in de Gazastrook die de voorbije jaren steeds moeilijker een uitreisvergunning krijgen om medische redenen. Voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever die op weg naar een gezondheidscentrum of ziekenhuis te maken krijgen met talrijke obstakels. Voor de Palestijnen in Oost-Jeruzalem die afhankelijk zijn van een verblijfsvergunning en naleven van de Israëlische wetgeving om toegang te krijgen tot gezondheidszorg.

 

Behalve een eenvoudige actie die op dezelfde dag plaatsvond hebben jongerenorganisaties, -centra en -bewegingen met een eenduidige boodschap aangetoond dat zij in staat zijn de geografische verdeeldheid te overwinnen en samen vanuit Gaza, Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever te strijden voor het recht op gezondheid. Ze slaagden erin om hun ervaringen uit te wisselen en ‘good practices’ van sociale mobilisatie te delen om zo een eenduidige boodschap te verkondigen.

 

Deze activiteit maakt deel uit van een breder plan van belangenbehartiging door de partners voor de versterking van een sterk publieke gezondheidszorg in Palestina.

 

Een zomerkamp om elkaar beter te leren kennen 

In Palestina staat de zomer synoniem voor ontmoetingen tussen jeugdbewegingen. Samen met Bisan en Health Work Committees (HWC), Palestijnse partners van Viva Salud, organiseren ze jaarlijks een kamp voor ongeveer 100 jongeren.

 

“Dit zomerkamp was geweldig! Ik heb veel jonge mensen met verschillende achtergronden ontmoet. Naast de training en de opgedane kennis waren er ook momenten van samenkomen, lachen, muziek en emoties” – Leïla, lid van een jeugdbeweging aan de Birzeit Universiteit. 

 

Op het programma: bijeenkomsten, leiderschapstrainingen, een betere kennis van hun sociaal-economische rechten en de sociale determinanten van gezondheid en tot slot ook een kans om na te denken over hoe ze zich beter kunnen organiseren. Er waren ook ontspanningsmomenten met Arabische muziek, lessen Dabkeh (Palestijnse nationale dans) en collectieve maaltijden. 

 

Dankzij dit zomerkamp hebben de leiders van de Palestijnse jongerenorganisaties dus een betere kennis van hun rechten en hoe ze die kunnen verdedigen. Het samenbrengen van jongerenleiders uit verschillende regio’s van Palestina heeft ook tot doel banden te smeden en de basis te leggen voor een sterkere nationale samenwerking in de toekomst. Inderdaad, velen van hen zouden elkaar nooit ontmoeten. Israël verhindert inwoners van de Westelijke Jordaanoever om naar Jeruzalem te reizen, op enkele uitzonderingen na. Hun contexten zijn totaal verschillend en dat geldt ook voor de vormen van onderdrukking waarmee ze te maken hebben. Dit zomerkamp is een kans voor deze leiders om elkaar te leren kennen, elkaars context te begrijpen en hun gevoel voor Palestijnse identiteit te versterken. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat een sterke Palestijnse sociale beweging, die verenigd is en alle sociale lagen, geslachten en generaties samenbrengt, een beweging is die de machtsverhoudingen kan verschuiven naar de kant van de sociale rechtvaardigheid en ten gunste van de meest kwetsbare segmenten van de Palestijnse samenleving.

Gaza: Jongeren in actie voor proper water in hun gemeenschap

Een combinatie van overstromingen in de winter en chronisch tekort aan drinkbaar water doorheen het jaar zet jongeren in Gaza in actie. Ze blijven niet bij de pakken zitten en mobiliseren zich samen met de mensen in hun wijk.

In de winter kampt Gaza regelmatig met hevige regenval. Dat leidt vaak tot overstromingen in de straten van sommige wijken. Daarnaast is er ook een tekort aan drinkbaar door de vervuiling van het grondwater en gebrek aan infrastructuur die werkt om het water te zuiveren. In beide gevallen grotendeels te wijten aan de blokkade door Israël (met medeplichtigheid van Egypte) sinds 12 jaar.

 

Jongeren in Gaza voeren campagne in hun wijk onder het motto ‘Een propere tank voor proper water’

 

Na de hevige regen deze winter kwamen jongeren, actief bij Viva Saluds partner Union of Health Work Committees, in actie. Ze klopten aan bij de lokale overheid met de vraag de straten schoon te maken en een duurzame oplossing te zoeken tegen de overstromingen. Dankzij hun motivatie en dialoog met het lokale bestuur, slaagden de jongeren erin de zaken in beweging te brengen! De overheid heeft het water gedraineerd met de steun van de jongeren en de inwoners van de wijk. Daarna hebben ze een systeem geïnstalleerd om het regenwater op te vangen en het af te voeren naar landbouwgrond zodat boeren het in droge periodes kunnen gebruiken.

Maar dat is niet alles. De jongeren voerden ook een bewustmakingscampagne “een propere tank voor proper water”. Daarmee wilden ze de inwoners van de wijk aanmoedigen om hun tank goed te reinigen zodat het water niet vuil, en dus schadelijk voor de gezondheid, werd. Om de campagne en de kwaliteit van het water op te volgen, maakten ze een Facebookpagina met de inwoners van de wijken. Inwoners maken actief gebruik van de pagina om er zaken te posten over problemen in hun wijk om samen oplossingen te vinden.

Jongerenorganisaties strijden voor milieubescherming in Palestina

Milieubescherming is een thema dat het bewustzijn van miljoenen jongeren wereldwijd versterkt. Ook in Palestina hebben jongerenorganisaties besloten om zich samen met vele andere Palestijnse sociale bewegingen te organiseren en te mobiliseren om de vernietiging van hun leefmilieu tegen te gaan. 

Een verarmde vallei 

In 2018 stroomt het afvalwater van de gemeenten Betunia en Ramallah nog altijd in de rivier die door de Garutvallei loopt en verschillende dorpen bevoorraadt. Het rioolwater vervuilde de rivier waardoor boeren het water niet meer konden gebruiken voor hun akkers of dieren. Ook gezinnen konden zich op zomerse vrije dagen niet meer ontspannen langs de rivier. De geur was ondraaglijk geworden en de vrees voor permanente grondwatervervuiling groeide. Om nog maar te zwijgen van de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mensen die in de buurt wonen. 

 

Daarom besloot Bisan, een partnerorganisatie van Viva Salud, om samen met enkele jongerenorganisaties de campagne “Protect Garut valley from waste water” (Bescherm de Garutvallei tegen afvalwater) op te zetten en de bevoegde autoriteiten te overhalen om een duurzame oplossing te zoeken.

 

Empowerment als strategie voor actie: bewustwording, organisatie en mobilisatie  

Bisan begeleidde de jongerenbewegingen doorheen de campagne, maar liet voldoende ruimte om zelf de leiding te nemen. Zo versterkte Bisan door training en continue begeleiding de jongerenleiders in hun leiderschap en capaciteiten om te mobiliseren voor sociale acties.

 

Met de steun van Bisan hebben jongerenorganisaties, -centra en -bewegingen een actieplan opgesteld. Met de kennis en expertise die ze hadden opgedaan tijdens de training creëerden ze verschillende handige communicatiemiddelen: een Facebook-pagina, informatiefolders, video’s, persartikelen en ‘position papers’.

 

Dankzij hun verankering in de gemeenschappen en in het netwerk van Bisan konden de jongerenorganisaties de verschillende groepen ontmoeten die getroffen werden door de vervuiling van de rivier in de Garutvallei: boeren, vakbonden, gemeenschapsorganisaties, gezinnen, journalisten, lokale en nationale politici. Samen hebben ze de gemeenschappen gemobiliseerd en verschillende activiteiten opgezet om de betrokken ministeries aan te sporen het probleem aan te pakken (gezondheid, lokaal bestuur, landbouw, milieukwaliteit, water, en de twee betrokken gemeenten).

 

Vervolgens probeerden ze de campagne zichtbaar te maken door video’s te maken, flyers te verspreiden in scholen en dorpen, de pers te bellen en sit-ins in openlucht te organiseren wanneer de betrokken ministeries een bijeenkomst over de kwestie hielden. Na bijna een jaar campagne voeren behaalden ze een overwinning: het afvalwater werd omgeleid en er werd een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie. 

 

Door die ervaring realiseerden de partners en jongerenorganisaties, -centra en -bewegingen zich dat het mogelijk is om concrete en duurzame veranderingen voor hun gemeenschappen te realiseren. Bovendien zijn overwinningen in een dergelijke context belangrijk. Het is ook belangrijk om de tijd te nemen om die overwinningen te documenteren en lessen te trekken.