Empowerment als mobiliserende kracht

De rechtenbenadering is een werkkader gericht op duurzame verandering met de bevolking, niet louter voor. Het is een benadering die vertrekt vanuit het potentieel van mensen om zichzelf te versterken om hun rechten te vervullen en hun eventuele afhankelijkheid van hulp te overstijgen door zich te organiseren. De rechthebbenden worden gezien als actoren van verandering. Daarvoor is het nodig dat mensen hun rechten kennen en dat ze de mogelijkheden hebben en in staat zijn om deze op te eisen.

We moeten onderzoeken welk proces van sociale verandering en sociale emancipatie plaatsneemt in een land en wie in dat proces het voortouw neemt en, een dynamische rol speelt. Dan pas komt de vraag: “Wat kunnen wij doen om dat proces te ondersteunen om echt doeltreffend te zijn?” Dat betekent: openstaan voor de dynamiek in gemeenschappen en in de landen zelf; oog hebben voor het potentieel dat lokaal en nationaal aanwezig is, luisteren naar de oplossingen die zij naar voor brengen, en de problemen die zij ervaren identificeren. Een grondige contextanalyse helpt ons hierbij.

Comments are closed.