Milieu

Viva Salud, KIYO en Solidagro besteden steeds meer aandacht aan bewustwording rond en de verdediging en bescherming van het milieu, zowel binnen de werking van hun eigen organisaties als binnen de activiteiten van de partnerorganisaties. In onze kantoren en die van onze partners (her)bekijken we bijvoorbeeld onze vervoerswijzen om zo duurzaam mogelijk te reizen, verbeteren we ons afvalbeheer en bevorderen we het gebruik van alternatieve energie. Er worden ook acties ondernomen om milieuproblemen aan de kaak te stellen, bijvoorbeeld in het kader van de strijd tegen ontbossing en herbebossing, demonstraties tegen klimaatverandering en beleidsbeïnvloeding rond toegang tot drinkwater voor de bevolking. Tenslotte promoot onze werking een agroecologisch landbouw- en voedselsysteem, dat klimaatverandering tegengaat en natuurlijke hulpbronnen duurzaam gebruikt en beheert.

Comments are closed.