Het platform voor de bescherming van het kind richt haar eigen databank op om aan op rechten gebaseerde belangenbehartiging te doen

Om een pleidooi te kunnen houden gebaseerd op bewijzen en feiten heeft het “Plateforme Convention Droits de l’Enfant Maroc” (PCDE) haar eigen databank opgericht over de situatie van kinderen in Marokko.

Het Plateforme Convention Droits de l’Enfant Maroc (PCDE) is een netwerk van burgerorganisaties die in Marokko werkzaam zijn op het terrein van de bescherming van het kind. Amane, partner van KIYO is een zeer actief lid van dit platform. De leden ervan zijn ook samengekomen om toezicht te houden op en steun te verlenen aan de uitvoering van het geïntegreerd overheidsbeleid voor de bescherming van het kind in Marokko, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Het platform en zijn leden streven naar verbetering van de omstandigheden van kinderen in kwetsbare situaties (kinderen zonder gezinsbescherming, kinderen met een handicap, kinderen in nood, kinderen in situatie van uitbuiting, zonder papieren, migrantenkinderen, kinderen slachtoffer van geweld, en elke andere vorm van kwetsbaarheid) en hun eventuele gezinnen.

 

Betrouwbare, consistente en geactualiseerde gegevens over de situatie van kinderen zijn in Marokko nauwelijks beschikbaar. Om deze leemte op te vullen heeft het PCDE een databank, “Atal Data”, opgericht om gegevens over de situatie van kinderen in Marokko te verzamelen en beschikbaar te maken. De leden van het platform leveren gegevens over verschillende onderwerpen aan (burgerrechten en vrijheden, geweld tegen kinderen, gezinsomgeving en alternatieve zorg, speciale beschermingsmaatregelen, gezondheid en handicap, onderwijs, vrijetijdsbesteding en culturele activiteiten). Deze informatie is gebaseerd op hun eigen werkveld.

 

De analyse van de verzamelde gegevens dient als basis voor het opstellen van het Alternatieve Rapport voor de periodieke rapportering van Marokko bij het Comité van de rechten van het kind in Genève. Elke organisatie kan de gegevens ook gebruiken om haar eigen belangenbehartiging steviger en efficiënter te maken. Amane heeft in samenspraak met haar partners ook een gids voor belangenbehartiging opgesteld, inclusief een gids voor jongeren, om dit pleidooiwerk te vergemakkelijken.

 

Deze databank stelt het platform en de maatschappelijke organisaties in staat om te pleiten op basis van gegevens die de werkelijkheid weerspiegelen en helpt bij het analyseren van structurele oorzaken van onrechtvaardigheid en rechtenschendingen. De rechten van het  kind vormen de basis van hun analyse van ongelijkheid en onrecht. Dit model helpt bij het identificeren van rechthebbenden wiens rechten geschonden worden, de verantwoordelijke plichtsdragers als ook de nodige acties om tot een verandering te komen. Het normatieve kader van het internationale Verdrag inzake de rechten van het kind helpt hen de situatie van het kind analyseren vanuit het standpunt van geschonden rechten en niet vanuit het perspectief van behoeften waaraan moet worden voldaan.

Bookmark the permalink.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *