Rechtenbenadering

Ontdek met ons de vier pijlers die volgens ons de basis vormen voor de rechtenbenadering:

 

Download onze visietekst rond de rechtenbenadering of bekijk hieronder de video die over de tekst is gemaakt.

 

Als we spreken over de rechtenbenadering voor ontwikkeling dan spreken we over onze visie op mens en maatschappij. We geloven dat elke ontwikkeling gebaseerd is op het realiseren van rechten. Of het nu gaat om de rechten van het kind, het recht op gezondheid of op voeding, pas wanneer de rechthebbenden in staat zijn hun rechten op te eisen zullen de gezagsdragers, in de eerste plaats -maar niet uitsluitend- de autoriteiten, deze invullen, verdedigen en promoten.

Deze rechten zijn beschreven in een normatief internationaal geaccepteerd kader van de mensen-en kinderrechtenverdragen en bijkomende protocollen. Het zijn verdragen die voortkomen uit de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, aangenomen in 1948, en die gebaseerd zijn op de volgende principes: universaliteit, non-discriminatie, ondeelbaarbaarheid en onvervreemdbaarheid.

De rechtenbenadering vertrekt vanuit de mogelijkheid tot verandering. Centraal in de rechtenbenadering is de actieve rol van de rechthebbenden – vrouwen, mannen, arbeiders, boeren, kinderen en jongeren – tegenover de plichtsdragers, zij die de verantwoordelijkheid hebben om de rechten te verwezenlijken, promoten en beschermen. Dit zijn vooral, maar niet uitsluitend, de overheid en beleidsmakers.

Comments are closed.