Rol van de Staat

Als we erkennen dat iemand een recht heeft, dan erkennen we ook dat iemand anders een plicht heeft. De uiteindelijke plicht van het respecteren, beschermen en vervullen van de rechten situeert zich bij de overheden en is vastgelegd in internationale verdragen. Beleidskeuzes beïnvloeden de omstandigheden waarin mensen kansen krijgen en hun rechten kunnen vervullen. De overheid heeft namelijk een legitieme en bijzondere rol in de maatschappij. Een overheid moet niet alles zelf doen, maar moet wel alles in het werk stellen opdat ze haar verantwoordelijkheid nakomt. Dit kan ze door diensten te verlenen, regels en wetten te maken die bijvoorbeeld bedrijven reguleren, gezonde arbeidsomstandigheden verplichten, toegankelijk onderwijs voor iedereen en de vrijheid van meningsuiting garanderen.

Daarnaast zijn overheden, van elk niveau, belangrijk omdat ze de enige actoren in een samenleving zijn die actief verantwoording moeten afleggen, die middelen ontvangen vanuit de bevolking en die op een democratische manier gecontroleerd kunnen worden. Ze heeft de plicht om het publieke belang te dienen door een wetgevend en controlerend kader op te stellen binnen het mensenrechtenkader.

Binnen het kader van de kinderrechten zijn ook de civiele maatschappij (het maatschappelijk middenveld), de gemeenschap, de familie, de ouders en andere verzorgers verantwoordelijk voor het welzijn van kinderen. Ze worden eveneens als plichtsdragers gezien.

Comments are closed.