Belang van analyse

Door te kiezen voor een rechtenbenadering baseren wij ons op mensenrechten in onze analyse van ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Dit normatief kader helpt ons de situatie te analyseren vanuit rechten die niet gerespecteerd worden in plaats van te vertrekken vanuit noden die ingevuld moeten worden.

In de praktijk betekent dit dat de structurele oorzaken van niet gerealiseerde en geschonden rechten in kaart gebracht moeten worden. Hierbij zijn de identificatie van de rechthebbenden wiens rechten geschonden worden, de verantwoordelijke plichtsdrager(s) en wat ze nodig hebben om verandering op gang te brengen, cruciaal. Daarnaast zijn de oorsprong en de aard van de bronnen die we raadplegen om een contextanalyse te maken belangrijk, alsook de actieve betrokkenheid van de rechthebbenden.

Deze analyse is de basis van onze strategische keuze om verandering te bewerkstelligen bij plichtsdragers en rechthebbenden. KIYO, Solidagro en Viva Salud gebruiken verschillende strategieën om veranderingen op het niveau van plichtsdragers en rechthebbenden te realiseren: capaciteitsversterking, empowerment, directe dienstverlening, beleidsbeïnvloeding en draagvlakversterking (sensibilisering).

Comments are closed.