Gender & Milieu

Twee thema’s zijn voor ons van essentieel belang in ons werk: gender en milieu. Het zijn twee elementen waar wij steeds aandacht aan besteden en waarrond wij voortdurend vooruitgang willen boeken.

Comments are closed.