Gender

‘Sekse’ of ‘geslacht’ zijn begrippen die verwijzen naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. ‘Gender’ duidt op de manier waarop de samenleving vrouwen en mannen verschillende rollen en status toebedeelt. Meestal worden de rollen die vrouwen opnemen daarbij ondergewaardeerd. De verhoudingen variëren volgens tijd en plaats. Ze zijn bepaald door sociale, politieke, historische, culturele en religieuze normen. Door een intellectueel onderscheid te maken tussen cultuur en biologie, stelt het concept gender de clichés in vraag die aan iemands geslacht worden verbonden. Het concept gender refereert naar de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. (in “Gender-bewustzijn integreren in de niet gouvernementele samenwerking – Inspiratiegids voor communicatie / beleidswerk / educatie / beweging / beurzen” ontwikkeld door ngo leden van de Gemeenschappelijke strategische kader voor België, de coupoles de federaties en begeleidt door Le Monde selon les femmes in 2019).

 

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is belangrijk voor onze organisaties. Ons genderbeleid omvat maatregelen om gender mainstreaming in de praktijk te brengen. Het gaat hier dan zowel om de integratie van gender-sensitieve praktijken in onze acties, programma’s, projecten alsook maatregelen die de inspraak van vrouwen en mannen in de besluitvorming verzekeren. Ons genderbeleid besteedt zowel aandacht aan de praktische behoeften als aan de strategische belangen van mannen en vrouwen. Onder praktische behoeften verstaan we de behoeften die de levensomstandigheden op korte termijn kunnen verbeteren. Zoals bijvoorbeeld op vlak van toegang tot gezondheidszorg, huisvesting, inkomen en kinderopvang. Onder strategische belangen verstaan we de vooruitgang die geboekt wordt op vlak van sociale status en gelijkheid. Zoals bijvoorbeeld betere rechten, betere politieke vertegenwoordiging, loongelijkheid en grotere controle over de financiën in het gezin.