Monitoring van schendingen van de rechten van het kind in DR Congo

KIYO en haar partners leiden kinder- en jeugdparlementariërs op zodat ze kunnen bijdragen aan het aanklagen van misbruik en andere schendingen van de kinderrechten binnen hun gemeenschappen.

Door een systeem van monitoring van schendingen van kinderrechten zorgen KIYO en haar lokale partner OCET ervoor dat kinderen en jongeren opnieuw in hun rechten erkend worden en er volop van kunnen genieten.

OCET leidt jonge parlementairen op inzake technieken voor monitoring om hen de noodzakelijke kennis bij te brengen over de verschillende vormen van schendingen van de kinderrechten, hen technieken aan te leren voor het verzamelen van gegevens op het terrein en deze te analyseren.

 

Na afloop van de opleiding wordt een tool voor gegevensverzameling (monitoringfiche) opgesteld met daarin belangrijke informatie over de identiteit en de gezinssituatie van het slachtoffer, de verschillende vormen van misbruik die het kind onderging, de identiteit van de dader en ook de genomen acties.

 

Hierna volgt de getuigenis van de vertegenwoordiger van de jonge parlementairen over deze monitoring:

 

 “Wij, jonge parlementairen die de opleiding gevolgd hebben, worden om de 6 maand het terrein ingestuurd om bezoeken te brengen aan leden van de gemeenschap. We verzamelen de gegevens die ons belangrijk lijken en maken die vervolgens over aan een deskundige die een eerste beoordeling maakt om zeker te zijn dat we alle noodzakelijke informatie verzamelen. Na de analyse van de gegevens organiseert OCET een validatiesessie met de in de onderzoeken betrokken jongeren en tenslotte wordt het monitoringrapport opgesteld en aan de betrokken actoren bezorgd. Voor ons, jongeren, dienen deze monitoringrapporten als basis voor onze acties van belangenbehartiging die we voeren in coördinatie met andere actoren of organisaties voor de bescherming van het kind.

Dankzij de opleidingen hebben we een onderzoeksmethode ontwikkeld die meerdere rechtenschendingen aan het licht brengt. In de opgevolgde gevallen bijvoorbeeld zijn de vaakst vastgestelde schendingen van de kinderrechten het afwijzen of verwaarlozen van kinderen, verkrachtingen, economische uitbuiting, fysiek geweld, beschuldigingen van hekserij, seksuele uitbuiting en kinderhuwelijken. Deze bezoeken hebben ons ook een forse toename doen vaststellen van gevallen van misbruik van seksuele aard ten opzichte van eerdere periodes. Dit zou verband kunnen houden met de gezondheidssituatie door Covid-19 die veel gezinnen verplicht thuis liet blijven, waardoor ze geen toegang meer hebben tot hun bronnen van levensonderhoud en moeten overgaan tot het “verkopen” van seksuele gunsten om te overleven.

We kunnen stellen dat we dankzij OCET en KIYO niet enkel kennis opgedaan hebben omtrent het vaststellen van seksueel misbruik en schendingen van de mensenrechten maar vooral ook de technische vaardigheden om onderzoek te kunnen voeren op het gebied van de bescherming van het kind.”

Bookmark the permalink.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *